Tuesday, March 30, 2010

gAmbARan kehidUpAn

sabda Rasulullah S.A.W yg maksudnya:
"gAmbARAn kEhIdUpAN org yg bErImAN dari sEgi kAsih sAyAng, sALing bErsimpAti & sALing cintA mEncintAi sAmALAh spt anggotA tUbUh yg jikA sALAh sAtU drpdnya mengAdU kEsAkitAn, ia mELIbATkn sELUrUh AnggotA LAin yg tIdAk tidUr mALAm dAN dEmAm"
(Riwayat Ahmad dan Muslim)

No comments: